ΕΡΕΥΝΑ
Έρευνα

 

Ερευνητικά Εργαστήρια

 

HiPER: Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία για Παραγωγή Ενέργειας που αφορά πυρηνική σύντηξη ταχείας ανάφλεξης με χρήση laser

 

Ερευνητικά προγράμματα του προγράμματος Αρχιμήδης Ι & ΙΙ

 

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ)

 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ | ΝΕΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ | ΕΡΕΥΝΑ  

Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου: Τμήμα Πληροφορικής - Κεντρική Διοίκηση, Email : webmaster@staff.teicrete.gr
Τελευταία Ενημέρωση Ιστοσελίδας: