Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΕΙ Κρήτης
Δείτε το οργανόγραμμα γραμματειών Σχολών και Τμημάτων Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Γραφείο Διασύνδεσης Τμήμα Σπουδών Πρακτικής ‘Ασκησης & Σταδιοδρομίας Αναπληρωτής Πρόεδρος Α Αναπληρωτής Πρόεδρος Β Συμβούλιο Ιδρύματος Συνέλευση ΤΕΙ Γραφείο Συντήρησης (Παράρτημα Χανίων) Γραφείο Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης (Παράρτημα Χανίων) Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας Γραφείο Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α) Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Παιδικού Σταθμού Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ) Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Γραμματεία Προέδρου Αναπλ. Προέδρων και Γραμματέα ΤΕΙ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Εκμετάλλευσης, Προγραμματισμού και Συντήρησης Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Μελετών - Κατασκευών Τμήμα Προϋπολογισμού Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας Τμήμα Δαπανών και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου Τμήμα Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών Τμήμα Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Γραμματεία Σχολής Γραμματεία Τμήματος Διεύθυνση Αγροκτήματος Διεύθυνση Διοικητικού Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικού Γραμματέας ΤΕΙ Πρόεδρος Συλλογικά Όργανα