Αρχιμήδης ΙΙΙ

ΤΕΙ Κρητης

Font Size

SCREEN

Cpanel

Υποέργα Αρχιμήδη ΙΙΙ - Σύνοψη

logo archimides teiΗ προτεινόμενη πράξη Αρχιμήδης ΙΙΙ για το ΤΕΙ Κρήτης αποτελείται από την κεντρική δράση και 40 ερευνητικά υποέργα με κάθε ένα να αφορά σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και να σχετίζεται με συγκεκριμένο πρόβλημα.

Ο σκοπός και οι στόχοι των υποέργων διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο τους, όμως, κοινός στόχος όλων των υποέργων είναι η δημιουργία και προσφορά νέας γνώσης, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η επίλυση προβλημάτων.

Η περίληψη, ο σκοπός, ο στόχος και οι δράσεις κάθε υποέργου παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελίδες του μενού Υποέργα.

Ενδεικτικά θέματα μεγάλης σημασία για την ανάπτυξη αφορούν καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα όπως οργανικά φωτοβολταϊκά στοιχεία, βιοενεργές ουσίες, φωτοκαταλυτικά υλικά, υλικά υψηλής αντοχής, υλικά για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, εύκαμπτες οθόνες, ανιχνευτές, ευφυή συστήματα διαχείρισης ισχύος, διατάξεις χαρακτηρισμού σύνθετων υλικών, βιομιμητικό υποβρύχιο ρομπότ, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για συστήματα αστικών συγκοινωνιών, προηγμένα πρωτόκολλα και επίγεια ψηφιακή διαδραστική ευρυ-εκπομπή.

Αντίστοιχα, μελέτες με μεγάλη κοινωνική προσφορά αφορούν την διερεύνησης της χρήσης του κινητού κατά την οδήγηση, την μετάβαση από τη νεότητα στην ενηλικίωση, την επιβάρυνση του πληθυσμού από τα φυτοφάρμακα, τους παράγοντες για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, την αξιολόγηση διατροφικής παρέμβασης μέσω διαδικτύου και την καταγραφή των προβλημάτων υγείας στον αγροτικό πληθυσμό της Κρήτης. Παράλληλα, μελέτες με περιβαλλοντική συνεισφορά αφορούν την περιβαλλοντική αντίληψη του αγροτικού πληθυσμού, την πρόγνωση της απόδοσης από φωτοβολταϊκά συστήματα, την διαχείριση των υδάτινων πόρων, το ρυπαντικό φορτίο στα όμβρια ύδατα και την συσσώρευση βαρέων μετάλλων σε ύδατα.

Τέλος, άλλες σημαντικές μελέτες αφορούν τις επιδόσεις των Ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, γεωδυναμικά και σεισμολογικά θέματα, την αξιοποίηση αιθέριων ελαίων στη συντήρηση νωπών γεωργικών προϊόντων και την αξιολόγηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης

Υποέργα