Αρχιμήδης ΙΙΙ

ΤΕΙ Κρητης

Font Size

SCREEN

Cpanel

Απολογισμός των Πράξεων Αρχιμήδη Ι & ΙΙ

Το ΤΕΙ Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την εκπαιδευτική/ερευνητική του οικογένεια με νέα μέλη υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την ενίσχυση της έρευνας στα Τεχνολογικά Ιδρύματα στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (Αρχιμήδης Ι και ΙΙ) έχει δημιουργήσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος ένα κατάλληλο δυναμικό περιβάλλον και τις ανάλογες προϋποθέσεις για ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις.

Οι προηγούμενες διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται και από τα δεδομένα των πράξεων Αρχιμήδη Ι και ΙΙ του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο ΤΕΙ Κρήτης. Από το σύνολο των έργων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στα 16 ΤΕΙ της χώρας το ΤΕΙ Κρήτης απέσπασε το 12,72%, από το συνολικό δε προϋπολογισμό των έργων, τα έργα του Ιδρύματος μας χρηματοδοτήθηκαν με το 15,12% και απορρόφησαν με την ολοκλήρωση της υλοποίησης τους το 95% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (βλ. σχετικά γραφήματα παρακάτω).

arx graph1arx graph2

Ένα επιπλέον στοιχείο που αποδεικνύει την επιτυχημένη ολοκλήρωση των ερευνητικών έργων του προγράμματος Αρχιμήδης Ι και ΙΙ, είναι οι 300 δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις (σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια) που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης τους καθώς και η συμμετοχή στο πρόγραμμα του 55% του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος (βλ. σχετικό γράφημα παρακάτω). Εκτίμηση μας επομένως είναι ότι, το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, αξιόλογη εμπειρία και επιστημονικά στελέχη υψηλού επιπέδου για την επιτυχημένη υλοποίηση και του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ.

arx graph3

Το πρόγραμμα Αρχιμήδης Απολογισμός Αρχιμήδη Ι & ΙΙ